Andeler og aksjer i golf har historisk hatt en positiv verdi. Den som har ønsket å selge har ikke hatt vanskeligheter med å finne en kjøper som er villig til å overta en andel/aksje med spillerett og tilhørende forpliktelser.

I de senere år har dette endret seg. Det har blitt vanskelig, enkelte steder ikke mulig, å avhende andeler/aksjer som inneholder en varig økonomisk binding til aksjeselskap. Konsekvensen er at enkelte er bundet til å betale for en spillerett de ikke ønsker.

Denne bindingen anses uheldig for golfens omdømme, og vurderes også å være et hinder for at golfspillere melder seg inn i klubber nær der de bor.

Flere større aksjeselskap/klubber, blant annet Miklagard, Haga, Hakadal, Hauger og Losby og har i de siste årene endret sine vedtekter, lover og avtaler i den hensikt å løse opp i denne bindingen.

Klubbene har valgt noe ulike løsninger, men hovedelementet er at medlemmer etter en overgangsordning står fritt til å avslutte sitt forhold til aksjeselskap/klubb med en oppsigelsestid på maksimalt to år.

NGF ønsker at alle klubber som står ovenfor tilsvarende problematikk vurderer lignende løsninger. Et innblikk i noen av de eksisterende ordningene finner du i vedlegget "Aksjebinding og exitordninger" nedenfor.

Klubber som ønsker nærmere opplysninger om exitordninger generelt eller bistand i konkrete prosesser kan kontakte NGFs faggruppe for juss og organisering ved ass. generalsekretær Jens Kristian Hansen, se kontaktinformasjon til høyre på siden.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club