Aksjebinding og exitordninger

Andeler og aksjer i golf har historisk hatt en positiv verdi. Den som har ønsket å selge har ikke hatt vanskeligheter med å finne en kjøper som er villig til å overta en andel/aksje med spillerett og tilhørende forpliktelser.

I de senere år har dette endret seg. Det har blitt vanskelig, enkelte steder ikke mulig, å avhende andeler/aksjer som inneholder en varig økonomisk binding til aksjeselskap. Konsekvensen er at enkelte er bundet til å betale for en spillerett de ikke ønsker.

Denne bindingen anses uheldig for golfens omdømme, og vurderes også å være et hinder for at golfspillere melder seg inn i klubber nær der de bor.

Flere større aksjeselskap/klubber, blant annet Miklagard, Haga, Hakadal, Hauger og Losby og har i de siste årene endret sine vedtekter, lover og avtaler i den hensikt å løse opp i denne bindingen.

Klubbene har valgt noe ulike løsninger, men hovedelementet er at medlemmer etter en overgangsordning står fritt til å avslutte sitt forhold til aksjeselskap/klubb med en oppsigelsestid på maksimalt to år.

NGF ønsker at alle klubber som står ovenfor tilsvarende problematikk vurderer lignende løsninger. Et innblikk i noen av de eksisterende ordningene finner du i vedlegget "Aksjebinding og exitordninger" nedenfor.

Klubber som ønsker nærmere opplysninger om exitordninger generelt eller bistand i konkrete prosesser kan kontakte NGFs faggruppe for juss og organisering ved ass. generalsekretær Jens Kristian Hansen.

Til toppen