Golfvirksomhetens årshjul

Årshjulet er et web-basert styringsverktøy. Det gir klubbens ledelse påminnelser om viktige gjøremål og frister fordelt på årets måneder.

Årshjulet vil bli unikt for den enkelte klubb først når klubben legger til og tar bort ut i fra klubbens behov. Årshjulet blir da ikke bare et verktøy for en lettere hverdag, men det blir og en viktig kontinuitetsbærer for klubben.

Line Berg
Line Berg

Avdelingsleder klubbservice

NGF har laget maler for ulike årshjul som kllubbene kan fylle ut og ta i bruk:

  • Klubbens årshjul
  • Årshjul for juniorkomiteen
  • Årshjul banesjef/head greenkeeper

Hvor finner du årshjulet?

GolfAdmin er etablert som landigsside både for det digitale Årshjulet, pengestrøms-  og aktivietsanalyseverktøyet Golfstrømmen samt Klubbinfo.-modulen

Den i klubben som har tilgang til å administrere klubbens GolfAdmin, vil også ha rettigheter til å tildele årshjul til de i klubben som skal ha dette.
Klubbens administrator vil også ha tilgang til å kunne bruke verktøyene Golfstrømmen og Klubbinfo.

Informasjon og veiledning om tilgang til GolfAdmin og bruk av verktøyene finner dere under dokumenter å denne siden.

Har du spørsmål knyttet til GolfAdmin ta kontakt med klubbservice@golfforbundet.no 

Til toppen