Årshjulet er et Excel-basert styringsverktøy hvor de som leder golfklubben får påminnelser og finner viktige gjøremål fordelt på årets måneder, samt ulike verktøy og metoder for en lettere hverdag på golfklubben.

Årshjulet vil bli unikt for den enkelte klubb først når klubben legger til og tar bort ut i fra klubbens behov. Årshjulet blir da ikke bare et verktøy for en lettere hverdag, men det blir og en viktig kontinuitetsbærer for klubben.

Det er viktig for NGF å sikre oss at du får mest mulig ut av dette verktøyet. Derfor vil vi ved bestilling av årshjulet avtale en gjennomgang med deg slik at vi er sikre på at vi har formidlet hvilke muligheter som finnes i verktøyet.

Årshjulet får du ved å ta kontakt med NGF: post@golfforbundet.no

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club