Retningslinjer for greenfee-sjekker

NGFs greenfeesjekker er å betrakte som betalingsmiddel for greenfee på alle golfklubber/baner tilknyttet Norges Golfforbund. Sjekkene er pålydende kr 200,- (kr 100,- for Verisure-sjekker) og kan benyttes av alle med gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund.

Omsetning/bruk.

NGF distribuerer/selger greenfeesjekker til forbundets samarbeidspartnere, eksterne firmaer, klubber og enkeltpersoner. 

Golfklubber tilknyttet Norges Golfforbund er forpliktet til å ta imot sjekkene, men kun som betalingsmiddel for greenfee.

Dersom sjekkenes pålydende ikke går opp med klubbens takster for greenfee, kan sjekker benyttes i kombinasjon med andre betalingsmiddel. Klubbene er ikke forpliktet til å veksle/gi tilbake på overskytende verdi.

Klubbenes refusjon

Klubber/baner som har mottatt sjekker må innen den frist som står trykket på sjekken sende faktura til NGF og legge ved originalsjekker.

Kun klubber/baner tilknyttet NGF kan kreve refusjon av greenfeesjekker. NGF refunderer sjekkene innen en måned etter mottatt faktura i henhold til sjekkenes pålydende.

Fristen for innlevering av greenfeesjekker til NGF er 31.12. inneværende kalenderår.

Ubenyttede sjekker refunderes ikke. 

Kristin Gunhildrud
Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent

Til toppen