Norges Golfforbund har, i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste utarbeidet et HMS-system for golfvirksomheter.

Mål

Hensikten med et HMS-system er å kvalitetssikre arbeidet med å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø, forebygge skader på personer og bygninger, samt hindre forurensning av det ytre miljø.

Ansvar

Det overordnede ansvaret for HMS ligger på golfvirksomhetens styre. I det daglige arbeidet er ansvar og myndighet tillagt daglig leder.
Kravet til ”Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” er hjemlet i en egen forskrift med samme navn.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club