Etter vedtak på Golftinget i 2009, inngikk Norges Golfforbund, på vegne alle golfklubbene i Norge, en samarbeids- og lisensavtale med danske GolfBox AS.

Avtalen omfatter leveranse av IT-løsninger som gir golfklubbene mulighet til å administrere sine medlemmer og utføre golfrelaterte, daglige aktiviteter i ett og samme system.

GolfBox inneholder funksjoner for:

  • Medlemsadministrasjon
  • Handicapadministrasjon
  • Integrert kortbestilling
  • Tidsbestilling
  • Turneringsadministrasjon
  • Enkel økonomihåndtering
  • Fakturering mot integrerte faktura- og økonomisystemer

Funksjonalitet og moduler ut over dette er det fritt opp til klubbene å bestille direkte fra GolfBox.

Løsningen innebærer at fellesdatabasen for hele golf-Norge ligger i GolfBox og at alle klubber tilsluttet NGF må forholde seg til denne. Golfklubbene skal vedlikeholde sine klubbdata gjennom GolfBox og således sørge for at NGF alltid har riktige data om klubbene tilgjengelig.

GolfBox Support

Kontaktinformasjon                     Telefon:          
69 15 69 69
E-post:
info@golfbox.no

 

Åpningstider GolfBox support Hverdager Helger og helligdager
I golfsesongen 1/3 - 31/10 08:00 - 21:00 09:00 - 16:00
Vinter 1/11 - 28/2 10:00 – 16:00  Lukket

 

IT-avgift

Egenandelen/IT-avgiften som viderefaktureres klubbene, er de årlige kostnadene knyttet direkte til GolfBox for lisens, vedlikehold, support, utvikling og drift. Egenandelen faktureres klubbene etter antall medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret.

IT-avgift 2019: kr. 46,06,- per medlem som er 20 år eller eldre i kalenderåret.

Faggruppe IT

Medlemmene i ”Faggruppe IT” representerer klubbene og vil på deres vegne gjøre en årlig vurdering av hvilke utviklingsforslag til GolfBox som skal prioriteres.

Frist for å sende inn forslag er satt til 15. september, for forslag som ønskes vurdert utviklet påfølgende vinter.

Forslag kan sendes til NGF på e-post adressen: endringer@golfforbundet.no.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club