Golfbox - IT

Etter vedtak på Golftinget i 2009 og 2017, inngikk Norges Golfforbund (NGF), på vegne av golfklubber tilsluttet NGF, en samarbeids- og lisensavtale med danske GolfBox AS.

Avtalen omfatter leveranse av IT-løsninger som gir golfklubbene mulighet til å administrere sine medlemmer og utføre golfrelaterte, daglige aktiviteter i ett og samme system.

Golfbox inneholder funksjoner for:
  • Medlemsadministrasjon
  • Handicapadministrasjon
  • Integrert kortbestilling
  • Tidsbestilling
  • Turneringsadministrasjon
  • Enkel økonomihåndtering
  • Fakturering mot integrerte faktura- og økonomisystemer

Funksjonalitet og moduler ut over dette kan bestilles fra GolfBox support.

Løsningen innebærer at fellesdatabasen for hele golf-Norge ligger i GolfBox og at alle klubber tilsluttet NGF må forholde seg til denne. Golfklubbene skal vedlikeholde sine klubbdata gjennom GolfBox og således sørge for at NGF alltid har riktige data om klubbene tilgjengelig.

GolfBox support

GolfBox Support er primært en tjeneste for NGFs medlemsklubber. Enkeltspillere bes ta kontakt med sin hjemmeklubb for spørsmål om GolfBox.

Åpningstider

Åpningstider GolfBox support Hverdager Helger og helligdager
I golfsesongen 1/3 - 31/10 08.00 - 21.00 09.00 - 16.00
Vinter 1/11 - 28/2 10.00 - 16.00 Lukket

 

Kontakt GolfBox support

E-post: info@golfbox.no

Telefon: 69 15 69 69, eller +45 2173 4000

Det norske nummeret er kun betjent i arbeidstiden til den norske supportansatte.
Om norsk support ikke svarer på telefon anbefales det å sende e-post eller kontakte GolfBox på det danske nummeret. Hvis dere da kommer til en telefonsvarer, må dere huske å legge igjen en beskjed, dersom dere vil vi skal ringe tilbake.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyheter og meldinger fra GolfBox support Norge. - GolfBox support Norge på Facebook.

Vi minner også om alle veiledninger og nyttig info som ligger på supportsidene til GolfBox.

IT-avgift

Egenandelen/IT-avgiften som viderefaktureres klubbene, er de årlige kostnadene knyttet direkte til GolfBox for lisens, vedlikehold, support, utvikling og drift. Egenandelen faktureres klubbene etter antall medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret.

IT-avgift 2024: kr. 65,25,- pr. medlem som er 20 år eller eldre i kalenderåret.

Faggruppe IT

Medlemmene i ”Faggruppe IT” representerer klubbene og vil på deres vegne gjøre en årlig vurdering av hvilke utviklingsforslag til GolfBox som skal prioriteres.

Frist for å sende inn forslag er satt til 15. september, for forslag som ønskes vurdert utviklet påfølgende vinter.

Forslag kan sendes til NGF på e-post adressen: endringer@golfforbundet.no.

Til toppen