Loopify - automatiserte kommunikasjonsløp

Automatisering av kommunikasjon handler om å kunne lage kommunikasjonselementer som automatisk når en gruppe medlemmer.

«God informasjonsflyt er viktig for at nye medlemmer i golfklubben skal føle seg sett og velkommen».
Dette forteller nye medlemmer og nye golfspillere oss via Golfspilleren i Sentrum.

Automatisering av kommunikasjon handler om å kunne lage kommunikasjonselementer som automatisk når en gruppe medlemmer. Alle klubber har et høyt arbeidspress, med mange daglige oppgaver. Med automatiserte dialogprosesser via en løsning som Loopify, vil arbeidspresset for hver enkelt klubb bli mindre.
Klubben kan forberede og klargjøre informasjon som skal sendes ut i god tid, angi tidspunkt for når første kommunikasjonselement skal starte og frekvensen for de øvrige.

Loopify kan brukes mot alle typer medlemsgrupper eller segmenter i klubbene.
Ulike medlemsgrupper har ulikt behov for informasjon. Eksempelvis har nye golfere og de som har deltatt på VTG-kurs, behov for annen informasjon enn nye medlemmer som kommer fra en annen klubb.

For golfklubbene innebærer bruk at Loopify at:

  • Tilgang til maler som NGF har laget for automatisert dialog mot forskjellige målgrupper.
  • Malene kan klubbene enkelt laste ned og tilpasse egne behov.
  • Klubbene får rabatt på løsningen og support via både NGF og Loopify.

Løsningen er tatt i bruk i flere klubber, og responsen fra klubbene og de nye medlemmene har vært positiv.
«Vi satte opp en kommunikasjonsflyt til alle som tok VTG-kurs her i fjor. Nesten alle er blitt medlemmer i klubben og er med videre inn i en ny sesong. Jeg tror Loopify er mye av forklaringen. Med denne løsningen blir de nye golferne sett og får den informasjonen de er ute etter, sier Ine Kristiansen, VTG-ansvarlig i Drammen GK».

Matthias Gullberg, daglig leder i Asker GK, er også storfornøyd med Loopify.
«– Jeg ønsket meg et verktøy som automatiserte kommunikasjonen og erstattet de mer tidkrevende metodene med e-postlister og egne utsendelser. Da NGF lanserte Loopify i fjor sommer, kom vi kjapt i gang. Og vi er kjempefornøyde med løsningen. Det ligger maler i systemet som er enkle å bruke. Og vi fikk god hjelp for å rigge det opp. I etterkant glemte jeg nesten at vi hadde satt opp en kommunikasjonsflyt til alle de nye. Det gikk av seg selv, og jeg var plutselig på hils med alle. Raskere enn noen gang ble VTG-deltakerne kjent med klubben og menneskene her, sier Matthias Gullberg».

Til toppen