En klubb, eller for den saks skyld et særforbund, som er medlem av NIF får deler av sin organisering gitt gjennom lovnormen.

Det følger at vi skal ha et årsmøte (ting) som er øverste myndighet. Det skal velges et styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene, en valgkomité som skal innstille kandidater som skal velges på årsmøtet (bortsett fra ny valgkomité som innstilles fra styret), revisor og kontrollutvalg. Det som ligger under dette, i et hierarkisk organisasjonskart, er det opp til klubben selv å bestemme hvordan skal se ut og hva det skal inneholde.

En fleksibel organisering

En klubb bør organiseres ut i fra de utfordringer de står overfor og de planer de har for kommende periode. Etter vår mening er det også viktig å organisere seg på en så fleksibel måte som mulig slik at man får utnyttet mest mulig av de frivillige ressursene som finnes blant klubbens medlemmer.

Styret og administrasjonen

I tillegg til organisasjonskart, instrukser og funksjonsbeskrivelser bør styret også diskutere noen ”leveregler” og forventningsavklaringer seg i mellom og det bør etableres noen retningslinjer for samarbeidet mellom styret og en eventuell administrasjon. Regler og rutiner som hindrer vilkårlig behandling og effektiviserer driften har også stor verdi og lang holdbarhet.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club