Planer

På denne siden vil du finne ulike type planer som kan være til nytte i klubbens systematiske arbeid for å nå mål.

Enten man bruker betegnelsen langtidsplan, strategisk plan, virksomhetsplan, handlingsplan, tiltaksplan eller annet vil vi presentere ulike versjoner på disse sidene. De presenteres ikke som fasit, men som ideer som hver enkelt klubb kan bruke som grunnlag for utvikling av sin egen plan tilpasset sin situasjon og sine ønsker for framtiden.

Vi anbefaler at:
  1. Alle som påvirkes av planen inviteres til å komme med innspill til hva som skal stå i den - før den endelig vedtas på klubbens årsmøte.
  2. Dere tenker nøye over hva som er konsekvensene av de mål dere setter dere og om dere er villige til å ta disse konsekvensene. Det er en utfordring å finne den rette balansen av realisme og mål å strekke seg etter.
  3. Dere holder fokus på gjennomføringsevnen. Mange mål nås aldri på grunn av sviktende evne til å gjennomføre.
Til toppen