Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor minderårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Du finner veiledere, skjemaer, spørsmål og svar om ordningen, samt hvordan idrettslagene håndterer den, på NIFs nettsider

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club