Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor minderårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Du finner veiledere, skjemaer, spørsmål og svar om ordningen, samt hvordan idrettslagene håndterer den, på NIFs nettsider

Til toppen