Anbefalinger som gjelder for trening, egentrening, kurs og arrangement i golfidretten.

Som de fleste er kjent med foreligger det i dag ingen forskriftsmessige restriksjoner knyttet til Covid-19 fra myndighetene. Disse ble opphevet med virkning fra 12. februar 2022.

Vi minner likevel om regjeringens generelle råd til befolkningen som er: 

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet.
  • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

Selv om alle restriksjoner knyttet til Covid-19 er opphevet lar vi likevel informasjonen om ulike restriksjoner, og hvilken virkning de har for golfaktiviteten, bli liggende tilgjengelig. Dette da det kan tenkes at informasjonen kan bli nyttig i fremtiden, særlig med tanke på lokale utbrudd og restriksjoner.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club