fra lørdag 25. september kl. 16.00 gikk Norge over til en normal hverdag med økt beredskap.

Det betyr at blant annet følgende restriksjoner er fjernet:

  • Meterkravet ble avviklet
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster ble opphevet

Selv om hverdagen nå er som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Det vil fremdeles være krav om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

Vi gjør oppmerksom på at ved lokale smitteutbrudd kan den enkelte kommune vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det.

Mer informasjon fra Regjeringen kan finnes her.

-----------------------------------------------------------------------------------

Inntil videre har vi valgt å beholde informasjonen nedenfor og ellers på siden, slik at klubbene enkelt har tilgang til den i tilfeller av lokale koronautbrudd.

-----------------------------------------------------------------------------------

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club