GOLF I KORONATIDER

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

Regjeringen kom søndag 3. januar 2021 med innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i Norge. Innstrammingene har dessverre negative konsekvenser også for golfen og gjør at hele landet nå må tilpasse seg tiltak som til og med er strengere enn det sterkt smittebelastede områder har måttet leve med en stund. Fra og med onsdag 20. januar har det kommet lettelser i smittevernstiltakene for barn og unge.

For idretten skriver Helsedirektoratet:

Anbefalinger:

Gjelder overordnet for idrettsveilederen (veilederen for øvrig er ikke endret).

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt, med unntak av aktiviteter for barn og unge under 20 år, som kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Barn og unge kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Aktiviteter utendørs for voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand minst én meter. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt og de kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Både idrettsforbundet (NIF) og golfforbundet (NGF) tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd (f.eks. golfklubber) om å følge anbefalingene.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club