GOLF I KORONATIDER

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (ikke reis fra område med mye smitte til område med mindre smitte, vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.). Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

De muterte virusene vi nå sliter med er mer smittsomme, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn det vi hadde i fjor vår og sommer.

Vi gjør oppmerksom på at disse sidene først og fremst er til hjelp for klubbene. Dere må videreformidle informasjonen til medlemmer og gjestespillere, ved hjelp av plakater og annen informasjon som dere finner lenger ned på denne siden.

Vi gjør også oppmerksom på at den enkelte kommune kan ha vedtatt strengere anbefalinger og påbud enn de nasjonale som følger nedenfor. Derfor må dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdatert om hva som gjelder der dere holder til.

Lettelser i koronarestriksjonene (pr. 18.06.21)

Vi begynner å nærme oss normale tilstander på golfbanene, og det innføres nå lettelser ved blant annet starting, scorekort, hullkopper, flaggstangen, raker i bunkere, premieutdeling og ballbøtter på driving-range.

  • Det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernreglene. Husk å informere om at berøringsflater må sprites og tørkes av.
  • Det er ikke lenger påbud om løpende start fra hull 1. Det betyr at alle andre former for start kan benyttes, inkludert Shotgun-start. Husk å holde avstand til hverandre.
  • Raker kan legges tilbake i bunkere. Dersom en klubb ikke kan eller ønsker å legge rakene tilbake i bunkere kan klubben innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fordi raker er fjernet. Teksten du finner i dette dokumentet, må benyttes i en slik lokal regel for at en runde kan være handicaptellende.
  • Flagget kan tas ut av hullet. På hvert hull kan én av spillerne i hver gruppe ta flaggstangen ut av hullet ved å benytte et rent håndkle, klut eller annen liknende gjenstand som forhindrer direkte berøring av flaggstangen. Den samme spilleren som tok flaggstangen ut, må sette den tilbake i hullet ved å benytte samme gjenstand.
  • Scorekort på papir kan benyttes som normalt. Husk å sprite hendene ved bytte av scorekort og innlevering til Komiteen i turneringer.
  • Ballbøtter kan brukes på driving-range. Det må i så fall settes opp tydelige plakater med informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac bør være tilgjengelig.
  • Premieutdelinger kan gjennomføres. Dersom golfklubber avholder samlinger før og etter turnering, vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.
  • Hullkoppene kan tilbakeføres til det normale. Se definisjonen av «hull» og «hullet ut» som du kan finne i golfreglene og i dette dokumentet.

Både anleggseiere og enkeltpersoner må vurdere sin egen situasjon og muligheten til å ivareta smittevernreglementet.

For øvrig viser vi til smittevernsveilederen for idrett.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club