GOLF I KORONATIDER

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

Retningslinjer for golf i koronatider:

De mest sentrale retningslinjene for golf er:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m. avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 600 personer utendørs (fordelt i grupper på maks 200), forutsatt avstand på minst 1 m. overalt og til enhver tid.  Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer til stede samtidig uten fastmonterte seter og inntil 200 der det er fastmonterte seter. Se Helsedirektoratets smittevernveileder for ytterligere restriksjoner.

    Med inntil 50/200/600 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.

    Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.

    Selv om det er åpnet for arrangement på inntil 50/200/600 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club