GOLF I KORONATIDER - FASE 2

Over noe tid har det sakte, men sikkert blitt lempninger på den nødvendige og strenge dugnaden som var i første fase av kampen mot koronapandemien. Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og som organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas og smittetallene ikke øker igjen.

I Regjeringens pressekonferanse 7. mai kom imidlertid ytterligere noen endringer som gjør av vi nå finner det riktig å utgi reviderte retningslinjer for golf i koronatider. Se vedlagte dokumenter:

Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni) med avstand på minst 1 m. Med inntil 50/200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.

    Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.

    Selv om det åpnes for arrangement på inntil 50/200 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.

Vi håper klubbene benytter denne anledningen bl.a. til å få i gang lukkede og åpne klubbturneringer for sine barn og unge. Dette fordi Narvesen Tour ikke vil starte før 15. juni. Årsaken er at Narvesen Tour krever et større antall personer enn det er åpnet for i dag (pga. foreldre eller andre som er caddie, publikum og regelveiledere).

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club