GOLF I KORONATIDER

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og som organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas og smittetallene ikke øker igjen.

Retningslinjer for golf i koronatider:

De mest sentrale retningslinjene for golf er:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m. avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 200 personer, forutsatt avstand på minst 1 m. overalt og til enhver tid. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.

    Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.

    Selv om det er åpnet for arrangement på inntil 200 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club