Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet!

I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss:

  • Er klubben i det minste i tvil om du er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for å hindre smitte så avstå.
  • Trykket kan nå i starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker? Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.
  • Myndighetene har bedt oss om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?

Nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc. Pdf-fil til utskrift av plakater finnes under dokumenter til høyre på denne siden.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Følg med på denne siden - oppdateringer!

Etter hvert som vi nå får tilbakemeldinger og gjør oss erfaringer vil det løpende gjøres endringer. Gjør det derfor til en rutine å gå innom denne siden med jevne mellomrom.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club