GOLF I KORONATIDER

Det foreligger per 30.3.21 en avklaring mellom NGF, Helsedirektoratet og idrettsforbundet (NIF) om at organisert idrettsaktivitet omfatter typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd. Egentrening omfattes ikke av aktivitetsforbudet i covid-19-forskriften.

Direktoratet påpeker viktigheten av å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.). Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

smittebølge 3

Nå er vi i starten av en ny utendørs golfsesong i Norge. De muterte virusene vi nå sliter med er mer smittsomme, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn det vi hadde i fjor vår og sommer. Derfor er avstand viktigere enn noen gang og må økes til minimum 2 meter i omgang med andre mennesker, enn de du bor sammen med. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand og gode smittevernregler, men kanskje likevel være til noe hjelp dersom de brukes riktig.

I HENHOLD TIL DE NASJONALE KORONABESTEMMELSENE ER DET ÅPNING FOR Å KUNNE:

  • Tillate selskapsrunder med koronarestriksjoner og åpne treningsanlegg.
  • Gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs med individuell avstand på min. 2 meter.
  • Ha maks 50 personer på arrangement utendørs forutsatt at deltakerne kommer fra samme idrettskrets. NGF anbefaler imidlertid å følge hovedreglen om at idrettsarrangementer skal avlyses eller utsettes.

I OMRÅDER MED STORT SMITTETRYKK (TILTAKSNIVÅ A)* GJELDER BL.A. FØLGENDE:

  • Selskapsrunder med koronarestriksjoner og åpne treningsanlegg er tillatt.
  • Det kan ikke gjennomføres noen organiserte treninger eller kurs.**
  • Det er ikke tillatt med arrangement.
  • Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent / «take-a-way».

*Tiltaksnivå A gjelder kommunene som er ramset opp i covid-19 forskriftens § 16 a. Disse regionale tiltakene gjelder inntil videre tom. 25. april.

**Gjelder ikke barn og unge under 20 år, i grupper på maks 10 personer, utendørs, hvor alle deltakere kommer fra samme kommune.

NGF minner om at jobb nummer en nå er å slå ned smitten og at golf for en periode må komme i annen rekke.

Vi gjør også oppmerksom på at den enkelte kommune kan ha vedtatt strengere anbefalinger og påbud enn de nasjonale. Derfor må dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdatert om hva som gjelder der dere holder til.

Både anleggseiere og enkeltpersoner må vurdere sin egen situasjon og muligheten til å ivareta smittevernreglementet.

For øvrig viser vi til smittevernsveilederen for idrett.
Toppidrett har særskilt unntak med egen regulering og omfattes ikke av veilederen.

Landingsside for spillere:
Retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

 

Aktuelle tema og problemstillinger

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club