Sammen skal vi markedsføre golfsportens mange gode verdier.

Markedsføring er essensielt i de fleste bransjer – så også i golfen. I dagens samfunn er det ikke nok å ha et godt produkt, man må også klare å kommunisere det ut til målgruppen - i konkurranse med en rekke andre attraktive aktiviteter.

Mål

VTG-kampanjen i 2017 har flere formål. Kampanjen skal generere "leads" (kontaktpunkter) til klubbene og samtidig gi klubbene verktøy for å kunne markedsføre nybegynnerkurs kostnadseffektivt og profesjonelt.

Strategi

Det er mange argumenter som kunne vært brukt for overbevise målgruppen om at golf er en attraktiv idrett og fritidsaktivitet. I 2017 har vi valgt å videreføre fokuset på at det skal være enkelt å prøve golf.

Sentrale tiltak

Sentral markedsføring fra NGF knyttes i sin helhet til kampanjer på Facebook og i Googles annonsenettverk. I tillegg er det lansert en rekke tjenester, blant annet en veiledningstjeneste som kostnadsfritt hjelper klubbene med å vurdere tiltak og digitale aktiviteter som passer for dem.

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club