Sammen skal vi markedsføre golfsportens mange gode verdier.

Markedsføring er essensielt i de fleste bransjer – så også i golfen. I dagens samfunn er det ikke nok å ha et godt produkt, man må også klare å kommunisere det ut til målgruppen - i konkurranse med en rekke andre attraktive aktiviteter.

NGF gjennomfører markedsføringskampanjen «Prøv Golf!» på vegne av norske golfklubber med mål om å rekruttere flere til golfidretten. I tillegg er alt markedsmateriell tilgjengelig for golfklubbene til bruk i egne kampanjer og tiltak.
 

Mål

VTG-kampanjen i 2018 har flere formål. Kampanjen skal generere "leads" (kontaktpunkter) til klubbene og samtidig gi klubbene verktøy for å kunne markedsføre nybegynnerkurs kostnadseffektivt og profesjonelt.

Strategi

I 2018 har vi valgt å videreføre fokuset på at det skal være enkelt å prøve golf.

Sentrale tiltak

Sentral markedsføring fra NGF knyttes i sin helhet til kampanjer på Facebook og i Googles annonsenettverk. Alle klikk ledes til provgolf.no der det er mulig å rette forespørsler til klubbene.

I tillegg opprettholdes veiledningstjenesten, som kostnadsfritt hjelper klubbene med å vurdere tiltak og digitale aktiviteter som passer for dem.

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club