Nasjonal oversikt over norske golfklubber

Bakgrunn:
På Golftinget 2015 vedtok golfklubbene at forbundet i løpet av tingperioden (2016-2019) skulle etablere en elektronisk golfguide som skal synliggjøre klubbenes tilbud.

Golfguiden skal fremstå som en moderne og brukervennlig nettside, samtidig som det vektlegges at klubbene skal kunne vedlikeholde informasjon på en rask og enkel måte. Klubbene må kontakte NGF for å få tilgang til en innloggings-side tilhørende sin klubb, der de enkelt kan legge inn informasjon, bilder, film osv. 

Golfguiden ligger synlig på norskgolf.no, og den ble markedsført i sosiale medier gjennom 2019 og 2020.

Hvorfor en golfguide:
NGF har tidligere utgitt en trykket golfguide med oversikt over norske golfbaner. Den trykte utgaven ble senere erstattet av en elektronisk guide, men grunnet dårlig funksjonalitet ble dette tatt ned. Det innebærer i praksis at det i dag ikke eksiterer en offisiell oversikt over norske golfbaner.

Som overordnet og koordinerende organ for golfklubbene ønsker NGF å kunne tilby en oversikt over hvor man kan utøve golf i Norge, samtidig som dagens teknologi også åpner for å markedsføre golfen. Det jobbes også med å utvikle kommersielle løsninger tilknyttet guiden som skal komme klubbene til gode.

Dette finnes på golfguiden:
• Oversikt over golfbaner i Norge
• Basisinformasjon om banene. (mattilbud, nettside, proshop, golfbil, osv.)
• Bilder/video av banen.
• Søkefunksjon/filtrering av baner og steder.
• Baner i nærheten av din posisjon
• Kobling mot sosiale medier (Facebook, Instagram)
• Mulighet for å synliggjøre klubbenes samarbeidspartnere

Hva må klubbene gjøre:
Det er lagt opp til at klubben skal bruke minst mulig tid på vedlikehold og oppdateringer. Klubbene må kontakte NGF for å få tilgang til en innloggings-side tilhørende sin klubb.

NGF er behjelpelig med assistanse dersom klubbenene har behov for dette.

Hva får klubbene igjen:
Golfklubbene får synlighet gjennom norskgolfguide.no som ligger synlig på forsiden av norskgolf.no. Klubbene får også muligheten til å være synlig under søk på siden, når siden markedsføres i sosiale medier.

Hva koster det klubbene:
Golfguiden medfører ingen kostnader for klubbene utover den tiden klubben investerer i å gjøre egen side så attraktiv som mulig.

Kontakt

Aleksander Ottersen Mile

Innholdsansvarlig 950 88 082 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club