Det vil bli produsert generelt materiell som klubbene kan bruke, både for trykk (plakater/foldere) og for nett (nettsider/Facebook/Instagram).

Materiell vil bli lagt ut for nedlasting her på golfforbundet.no

For spørsmål, kontakt NGFs Veiledningstjeneste for VTG Markedsføring

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club