Det vil bli produsert generelt materiale som klubbene kan bruke. Både plakater og materiale for Facebook/Instagram.

Materiell vil bli lagt ut for nedlasting her på golfforbundet.no

For spørsmål, kontakt NGFs Veiledningstjeneste for VTG Markedsføring

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club