Info vedr. NGFs kampanjer på Facebook 2018

Bare i Norge eksisterer det over tre millioner Facebook-kontoer. Ett av åtte minutter på internett tilbringes nettopp på Face. 90 % av markedsførere bruker sosiale medier for virksomheten, og Facebook-siden overtar i stadig større grad for tradisjonelle «hjemmesider». Facebook gir unike muligheter for å selektere målgrupper.

Eksempelvis kan klubben velge kun å markedsføre seg overfor kvinnelige venner av medlemmer i alderen 18-25 som bor innenfor en radius av 20 kilometer fra klubben. Det gir mye og riktig eksponering ovenfor ønsket målgruppe.

Tilstedeværelse på Facebook gir klubben:

  • Økt synlighet: eksponering der folk er
  • Økt trafikk til nettsiden
  • Rekrutteringsmuligheter: når ut til nye målgrupper
  • Direkte dialog med eksisterende og potensielle medlemmer på en mer uformell arena
  • Viral effekt av kampanjer: enkelt å dele/anbefale mellom venner.
  • Flere følgere = økt, gratis synlighet for klubbens budskap.

Aktivitet 2018

I 2018 kjører NGF en nasjonal markedsføringskampanje på Facebook. Kampanjen består av filmer og bilder, og vil igangsettes etter påske. Kampanjen PRØV GOLF! videreføres, og vil også i 2018 fokusere på tre målgrupper: familien, guttegjengen og venninnene.

Målet med kampanjene er å skape trafikk til provgolf.no. Her vil vi generere kontaktpunkter til klubbene, så vil golfklubbene selv stå ansvarlig for å kontakte/forvalte kontaktpunktene.

Nytt i 2018 er "Inviter en Venn"-kampanjen som ble lansert på Golftinget 2017. Kampanjen går ut på at et medlem kostnadsfritt kan invitere en «ikke-golf venn» til å spille en gratis 9-hulls runde sammen med medlemmet hvilken som helst dag i uken, på hvilket som helst tidspunkt på dagen. 

NGF vil markedsføre konseptet mot medlemmer og deres venner. Kampnjen starter i juni 2018.

 

Kontakt

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club