Info vedr. NGFs kampanjer på Facebook og Instagram i 2019

Bare i Norge eksisterer det over tre millioner Facebook-kontoer. 90 % av markedsførere bruker sosiale medier for virksomheten, og Facebook-siden overtar i stadig større grad for tradisjonelle «hjemmesider». Facebook gir unike muligheter for å selektere målgrupper.

Eksempelvis kan klubben velge kun å markedsføre seg overfor kvinnelige venner av medlemmer i alderen 18-25 som bor innenfor en radius av 20 kilometer fra klubben. Det gir mye og riktig eksponering ovenfor ønsket målgruppe. Hvis klubben også har en Instagram-konto er det lurt å knytte denne opp mot Facebook, slik at man kan nå ut gjennom denne kanalen i tillegg.

Tilstedeværelse på Facebook gir klubben:

  • Økt synlighet: eksponering der folk er
  • Økt trafikk til nettsiden
  • Rekrutteringsmuligheter: når ut til nye målgrupper
  • Direkte dialog med eksisterende og potensielle medlemmer på en mer uformell arena
  • Viral effekt av kampanjer: enkelt å dele/anbefale mellom venner.
  • Flere følgere = økt, gratis synlighet for klubbens budskap.

Aktivitet 2019

I 2019 kjører NGF flere nasjonale markedsføringskampanjer på Facebook og Instagram. Kampanjene består av filmer og animasjoner.

De første kampanjene fokuserer på å få søkere inn til Videregående skole med golf, og PGA bachelorstudiet på Elverum.

Kampanjene PRØV GOLF og TA MED EN VENN videreføres, og vil i 2019 lanseres med en tyngre produksjon og på flere plattformer. PRØV GOLF lanseres fra uke 9, og TA MED EN VENN fra uke 16.

Målet med kampanjene er å skape trafikk til provgolf.no. Her vil vi generere kontaktpunkter til klubbene, så vil golfklubbene selv stå ansvarlig for å kontakte/forvalte kontaktpunktene.

Kontakt

Aleksander Ottersen Mile

Innholdsansvarlig 950 88 082 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club