Mange klubber har spørsmål knyttet til hvordan komme i gang med markedsføring, eller hvilke kanaler som kan benyttes. NGF har derfor satt opp en veiledningstjeneste som klubbene kan benytte seg av kostnadsfritt.

Veiledningstjenesten inngår i stillingen til innholdsansvarlig, som for tiden er en 25 % stilling. Det medfører at klubbene må påregne en responstid på en arbeidsdag. Dersom klubben ikke oppnår kontakt på telefon, send mail eller legg igjen beskjed, så tar vi kontakt.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club