Etablering av en ny klubb er ikke alltid like enkelt. Det er flere instanser som har lover, regler og bestemmelser som må følges.

Stiftelse / innmelding

Hva må til for å stifte en golfklubb og hvordan foregår innmeldingsprosessen i NGF/NIF?

Klubbstatus

Golfklubbens "Klubbstatus" bestemmer hvilke rettigheter klubben har i forbindelse med opplæring av nybegynnere og utstedelse av Golfkortet

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club