Saksgang ved etablering av klubb og innmeldelse i NIF/NGF.

1. Avhold stiftelsesmøte.

2. Meld klubben inn i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt Norges Golfforbund (NGF).

Søknad om opptak i NIF og NGF sendes den lokale idrettskretsen (IK) elektronisk. IK innhenter så uttalelse fra idrettsrådet (IR) i kommunen og særkretsen for den idretten (evt. de idretter) klubben ønsker å være aktiv i. Siden golf ikke har særkretser skal IK sende henvendelsen til NGF. Henvendelsen er en forespørsel om noen av de forannevnte har noe i mot at klubben blir tatt opp eller mot det navnet som klubben har valgt. Eventuelle negative uttalelser må begrunnes.

Her kan klubben søke om opptak i NIF og NGF.

Når idrettskretsen har sluttbehandlet søknaden informeres NGF om resultatet. Søknaden vil i praksis alltid bli innvilget så lenge man aksepterer å bruke lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF som klubbens lov og de involverte ikke har en historie der de er fradømt rettigheter i norsk idrett.

3. I forbindelse med opptaket får klubben diverse informasjon som en starthjelp.

For eksempel: tips i forbindelse med organisering av klubben, informasjon om organisasjonen de har blitt en del av og de rettigheter og plikter klubben har som ett medlem i NIF og NGF.

Her finner du mer informasjon om veien videre etter opptak i NIF/NGF.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club