Stiftelse / innmelding

Saksgang ved etablering av klubb og innmeldelse i NIF/NGF.

1. Avhold stiftelsesmøte
2. Meld klubben inn i Norges idrettsforbund, Norges olympiske og paralympiske komité (NIF) samt Norges golfforbund (NGF)

Søknad om opptak i NIF og NGF sendes den lokale idrettskretsen (IK) elektronisk. IK innhenter deretter uttalelse fra idrettsrådet (IR) i kommunen og særkretsen for den idretten (ev. de idrettene) klubben ønsker å være aktiv i. Siden golf ikke har særkretser, skal IK sende henvendelsen til NGF. Henvendelsen er en forespørsel om noen av de forannevnte har noe i mot at klubben blir tatt opp, eller har innsigelser mot det navnet som klubben har valgt. Eventuelle negative uttalelser må begrunnes.

Her kan klubben søke om opptak i NIF og NGF.

Når idrettskretsen har sluttbehandlet søknaden, informeres NGF om resultatet. Søknaden vil i praksis alltid bli innvilget så lenge man aksepterer å bruke lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF som klubbens lov, og de involverte ikke har en historie der de er fradømt rettigheter i norsk idrett.

3. I forbindelse med opptaket får klubben diverse informasjon som en starthjelp

For eksempel: Tips i forbindelse med organisering av klubben, informasjon om organisasjonen de har blitt en del av og de rettigheter og plikter klubben har som medlem i NIF og NGF.

Her finner du mer informasjon om veien videre etter opptak i NIF/NGF.

Til toppen