Når et idrettslag opptas som medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom sitt medlemskap i særforbundet (Norges Golfforbund), innebærer dette både økonomiske forpliktelser for idrettslaget og medlemmene, og muligheter for å søke om tilskudd til gjennomføring av aktivitet i klubben, eller til kjøp av utstyr.

Vi anbefaler klubbene å sette seg inn i aktuelle støtteordninger, og aktivt benytte seg av de mulighetene for tilskudd som disse gir.

Klubbkontingent

Informasjon om kontingentkategorier, kontingentinnkreving og problemstillinger ifm. utmelding

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club