Kontingent og avgifter NGF

Medlemskontingent

Golftinget 2023 vedtok at beregningsgrunnlaget for golfklubbenes medlemskontingent til NGF i 2024 og 2025 fastsettes til kr. 391,- pr medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret.

Beregningen av klubbenes kontingent til NGF gjøres per 31. juli hvert år, med basis i antall registrerte medlemskap (20 år og eldre i kalenderåret) i GolfBox. Betalingsforfall på avregningen er 15. september.

Klubbene betaler et á-konto-beløp som forfaller 1. mai. Beregningen av á-konto-beløpet, som er 70 % av kontingenten, er med basis i antall medlemskap 20 år og eldre registrert i NGFs medlemsdatabase per 31. januar. Á-konto beløpet blir kreditert når endelig avregning foretas.

Bladet Norsk Golf og nettstedet www.norskgolf.no inngår i medlemskontingenten. Bladet sendes i ett eksemplar til husstander med registrerte medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Husstander med medlemskap under 20 år kan også motta bladet ved å henvende seg til hjemmeklubb.

IT-avgift

Etter vedtak på Golftinget i 2009 og 2017, inngikk NGF, på vegne alle golfklubbene i Norge, en samarbeids- og lisensavtale med danske GolfBox AS.

I henhold til Golftingets vedtak viderefakturerer NGF klubbene en egenandel/IT-avgift som tilsvarer de årlige kostnadene knyttet direkte til GolfBox for lisens, vedlikehold, support, utvikling og drift. Egenandelen faktureres klubbene etter antall medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret.

IT-avgift 2023: kr. 45,30,- pr. medlem 20 år eller eldre i kalenderåret.

Klikk her for mer informasjon om GolfBox.

Til toppen