Merverdiavgift

Det har i de senere årene både vært foreslått og gjennomført endringer i avgiftsregler som er av stor økonomisk betydning for golfklubbene. I tillegg har et antall spørsmål knyttet til hvor stor fradragsrett en golfklubb har på sine avgiftsbelagte kostnader blitt behandlet – og til dels løst - henholdsvis i Klagenemda for merverdiavgift og for domstolene.

Endelig ble det i juni 2010 innført to nye ordninger som gir golfklubber rett til kompensasjon for, i alle fall deler av, merverdiavgiften de har pådratt seg.

Omårder angående merverdiavgift som vedrører golfklubber kan deles i:
  1. Kompensasjon av merverdiavgift på generelle driftskostnader mm.
  2. Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av anlegg.

NGF har fått Deloitte Advokatfirma AS v/ Alexander With til å utarbeide en veileder i merverdiavgift. Denne er sendt ut til alle golfklubbene, og kan bestilles i en trykket versjon hos NGF (post@golfforbundet.no) eller lastes ned fra vedleggene på denne siden.

Her finner du mer informasjon om merverdiavgift for golfklubber
Til toppen