Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Denne siden inneholder sentrale ordninger som golfklubbene kan søke støtte fra.

Sentrale støtteordninger:

NIF´s nettsider finner du mer informasjon om støtteordninger som f. eks.:

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr
 • Idrettsskoler: Oppstarts- og utviklingsstøtte
 • Extrastiftelsen
 • Voksenopplæringsmidler
 • Inkludering i idrettslag
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 
 • Grasrotandelen

Andre støtteordninger

Det finnes også en mengde stiftelser, fond og legater det kan søkes støtte fra. Nedenfor finner du mer informasjon om to av de største stiftelsene:

 • Sparebankstiftelsen
  • Klubber som har tilhørighet i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark, kan søke prosjektstøtte. Søknadsfrist: 1. februar og 1. september
 • Gjensidigestiftelsen
  • Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv. Søknadsskjemaet åpner i juni, og søknadsfristen er 15. september.
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club