Generell reiseregning

Reiseregningsskjema for 2018 vil bli lagt ut ila. kort tid.

Utlegg

Skjemaet skal brukes av de som har oppdrag for NGF, og som får dekket sine utlegg etter regning eller statens satser for diett og kilometergodtgjørelse.

Honorar

Skjemaet skal også brukes hvis du mottar honorar for oppdraget og ikke er selvstendig næringsdrivende. NGF som skattefri institusjon er fritatt for lønnsopplysningsplikt når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger kr 10 000 (fra 2016). Dersom du i løpet av et år ikke vil motta honorar som samlet er over denne grensen, kan du få beløpet utbetalt trekkfritt.  Passerer du denne beløpsgrensen, skal hele beløpet innberettes. Fyll inn beløpet for honorar og angi om det skal utbetales trekkfritt. Dersom det skal trekkes skatt av honoraret henter vi skattekort elektronisk.

Reiseregning for spillere finnes her.

Kursrapport

Skal brukes av kurslærere i etterkant av avholdt kurs i NGF-regi.

 

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club