Norsk idrett og golf-Norge står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

  • Opplever du diskriminering eller trakassering i golfen?
  • Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?
  • Har du ansvar i en golfklubb og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Du finner mer informasjon i linkene under. Kontakt gjerne NGF eller en av seniorrådgiverne i verdiarbeid i Norges Idrettsforbund: Håvard B. Øvregård  eller Cecilie Prebensen.

Les også brosjyren "Trygge barn i idretten". Brosjyren er utarbeidet av Oslo idrettskrets og Bjerke bydel.

 

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Katrine Eide

Styremedlem 952 91 041 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club