Varsling

Kontaktinformasjon varsling NGF

Ved varsel til NGF vil det vil bli opprettet protokoll hvor varsler er anonymisert. NGF søker rutinemessig bistand fra NIFs fagpersoner på området.

Tor-Anders Hanssen
Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab

Monica Wara
Monica Wara

Styremedlem

Har du opplevd rasisme eller annen diskriminering i idrettssammenheng?
 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken.
 • Du er kanskje usikker på om du er utsatt for rasisme eller diskriminering. Du kan lese mer her, under punktet «Hva er diskriminering og rasisme», eller kontakte en av organisasjonene nevnt på slutten i dette avsnittet.
 • Når du sier fra om at du er utsatt for rasisme eller diskriminering gjør du det mulig for idrettslaget å håndtere saken og bidrar du til å hindre at andre opplever det samme.
 • Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte, foranledning og annen informasjon om saken.
 • Idretten oppfordrer alle som blir utsatt for lovbrudd i form av diskriminerende eller hatefulle ytringer om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se www.politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
  • Når du anmelder, får du bedre rettigheter som fornærmet.
  • Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god dokumentasjon av saken. Beskriv hendelsen og ta bilde av eventuelle ytringer på internett eller sosiale medier, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.
  • Trenger du hjelp for å anmelde, kan du kontakte Antirasistisk senter.
 • I tillegg til å si fra til idrettslaget, kan du også få råd, veiledning og melde fra til:
  • Antirasistisk senter her.
  • Ombud mot offentlig diskriminering (OMOD) her.
  • ManHood her.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) her (dersom det gjelder lovbrudd).
Har du sett eller hørt om rasisme eller diskriminering?
 • Det viktigste du kan gjøre dersom har sett eller hørt rasisme, er å reagere. Du kan spørre den som fremsatte ytringen «Hva mente du med det?» og være tydelig på at rasisme ikke blir akseptert i idretten. Enten reagerer du, eller så støtter du i praksis rasismen.
 • Dersom du vet hvem som er blitt utsatt for diskrimineringen eller rasismen, bør du oppfordre vedkommende til også selv å si fra om hva vedkommende er blitt utsatt for. Dersom personen ikke selv vil si fra, bør du likevel gjøre det.
 • Det blir lettere å følge opp saken dersom du har skrevet ned hva som har skjedd, tid og sted, involverte, foranledning og annen informasjon om saken.
 • Ta kontakt med styreleder eller daglig leder i idrettslaget.
Er du representant for et idrettslag, og har mottat informasjon/varsel om rasisme eller diskriminering?
 • Tilby hjelp til den som har opplevd rasisme eller diskriminering.
 • Kontakt politiet dersom saken det gjelder er særlig alvorlig.
 • Har hendelsen skjedd i kamp-/konkurransesammenheng, kontakt aktuelt særforbund.
 • Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se råd under.
 • Du kan kontakte din lokale idrettskrets eller ditt særforbund for råd og veiledning.
Til toppen