Norges idrettsforbund har utarbeidet en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering

Veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på  rasisme og diskriminering.

Her finner du veilederen.

Veilederen blir oppdatert etter hvert som man forbedrer råd basert på innspill og tilbakemeldinger. Kontakt gjerne seniorrådgiver verdiarbeid Håvard B. Øvregård på havard.ovregard@idrettsforbundet.no.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club