Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle og golf-Norges visjon om å spre golfglede. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Monica Wara

Styremedlem 952 10 395 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club