Politiattest

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor minderårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Du finner veiledere, skjemaer, spørsmål og svar om ordningen og hvordan idrettslagene skal håndtere den på Norges Idrettsforbunds nettsider.

Til toppen