Varsling

Få oversikt over hvordan du varsler trakassering og/eller overgrep

Seksuell trakassering og/eller overgrep skal varsles direkte til det organisasjonsleddet det gjelder. For saker som gjelder NGF sentralt har styret vedtatt at varsling skal skje til generalsekretær eller en representant for styret. For inneværende tingperiode er dette styremedlem Monica Wara.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep? Snakk om det med noen du stoler på!

Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får anledning til å gjøre det samme mot andre.

  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no.
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/ overgrepsmottaket.

Da er det andre som kan gi råd, for eksempel:

  • Helsesøster.
  • Fastlege.
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111).
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf. 800 57 000).

Mer informasjon om retten til møte med advokat kan du finne her.

Håvard B. Øvregård, tlf. 917 73 157, e-post havard.ovregard@idrettsforbundet.no.

Idrettsforbundet har utviklet en veileder som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Denne inkluderer blant annet konkrete råd til hvordan golfklubben skal håndtere et varsel om trakassering eller overgrep. Se veilederen her.

Kontaktinformasjon varsling NGF:

Ved varsel til NGF vil det vil bli opprettet protokoll hvor varsler er anonymisert. NGF søker rutinemessig bistand fra NIFs fagpersoner på området.

Tor-Anders Hanssen
Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab

Monica Wara
Monica Wara

Styremedlem

Til toppen