Seksuell trakassering og/eller overgrep skal varsles direkte til det organisasjonsleddet det gjelder. For saker som gjelder NGF sentralt har styret vedtatt at varsling skal skje til generalsekretær eller en representant for styret. For inneværende tingperiode er dette styremedlem Monica Wara.

Kontaktinformasjon varsling NGF:

Ved varsel til NGF vil det vil bli opprettet protokoll hvor varsler er anonymisert. NGF søker rutinemessig bistand fra NIFs fagpersoner på området.

 

HAR DU OPPLEVD SEKSUELL TRAKASSERING OG/ELLER OVERGREP?

SNAKK OM DET MED NOEN DU STOLER PÅ.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får anledning til å gjøre det samme mot andre.
KONTAKT POLITIET OG/ELLER OVERGREPSMOTTAK OM AT DU ER BLITT UTSATT FOR OVERGREP.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no.
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/ overgrepsmottaket.
OM DU IKKE ØNSKER ELLER TØR SNAKKE MED POLITIET/OVERGREPSMOTTAKET ER DET ANDRE SOM KAN GI DEG RÅD, FOR EKSEMPEL:
  • Helsesøster.
  • Fastlege.
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111).
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf. 800 57 000).
VED SEKSUELLE OVERGREP HAR DU RETT TIL GRATIS MØTE MED ADVOKAT FØR DU AVGJØR OM DU VIL MELDE TIL POLITIET. LES MER HER.
  • Her kan du finne en bistandsadvokat nær deg.
SI IFRA TIL klubben DITT, KONTAKT STYRELEDER ELLER DAGLIG LEDER. HVIS DU IKKE TØR ELLER VIL TA KONTAKT MED klubben, KAN DU KONTAKTE NGF:
HVIS DU IKKE TØR ELLER VIL KONTAKTE NOEN I GOLFMILJØET, KAN DU KONTAKTE ANSVARLIG RÅDGIVER I IDRETTSFORBUNDET:
  • Håvard B. Øvregård, tlf. 917 73 157, e-post havard.ovregard@idrettsforbundet.no.

Idrettsforbundet har utviklet en veileder som skal gjøre det lettere å rappostere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Denne inkluderer blant annet konkrete råd til hvordan golfklubben skal håndtere et varsel om trakassering eller overgrep. Se veilederen her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club