Kontaktinformasjon varsling NGF

Ved varsel til NGF vil det vil bli opprettet protokoll hvor varsler er anonymisert. NGF søker rutinemessig bistand fra NIFs fagpersoner på området.

 

HAR DU OPPLEVD VOLD ELLER TRUSLER I IDRETTSSAMMENHENG?

 • Ring politiets nødnummer 112 om situasjonen er akutt; hvis du trenger umiddelbar hjelp eller det er alvorlige kroppsskader.
 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med politiet og idrettslaget.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken.
 • Ved fysisk skade bør du gå til lege. Be legen skrive i journalen hva som har skjedd deg og be om utskrift av journalen som du kan ta med til politiet.
 • Idretten oppfordrer alle som opplever vold og trusler om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se www.politiet.no eller kontakt politiet på 02800. 
 • Når du anmelder bidrar du til å hindre at andre opplever det samme, at saken blir håndtert på en best mulig måte, og du får flere rettigheter som fornærmet. Se mer her.
 • Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god dokumentasjon av saken. Beskriv og ta bilde av skade/trusler, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.
  Her er en liste over informasjon og dokumentasjon som er nyttig å ha med til politiet.
 • Du kan kontakte støttesenteret for kriminalitetsutsatte: tlf: 800 40 008, https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/
 • Du kan få bistand til å søke om erstatning ved å kontakte kontoret for voldsoffererstatning: www.voldsoffererstatning.no

Har du sett eller hørt om vold eller trusler?

 • Det viktigste du kan gjøre er å hjelpe og støtte den som har blitt utsatt for vold og trusler.
 • Ta kontakt med styreleder eller daglig leder i idrettslaget.
 • Ta kontakt med politiet på 02800 og rapporter om det du vet, også dersom du er usikker på om det foreligger et lovbrudd. Er situasjonen akutt ringer du politiets nødnummer 112.
 • Vær oppmerksom på at du også kan trenge støtte, råd eller veiledning i arbeidet med å hjelpe en person som er utsatt for vold eller trusler. Ikke vær redd for å be om støtte og råd.

Er du representant for et idrettslag, og har mottatt informasjon/varsel om vold eller trusler?

 • Sørg for å tilby hjelp til den som har opplevd vold eller trusler.
 • Kontakt politiet dersom det er utført vold som har resultert i en kroppsskade, eller det har kommet trusler om å utføre en straffbar handling mot en person, for eksempel vold.
 • Kontakt aktuelt særforbund slik at saken også kan vurderes av særforbundet.
 • Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se Veileder for håndterinag av vold og trusler i idretten.
 • Du kan kontakte din lokale idrettskrets eller ditt særforbund for råd og veiledning.
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club