Støtteordninger

Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Denne siden inneholder sentrale ordninger som golfklubbene kan søke støtte fra, og informasjon om hvor finne andre tilskuddsordninger.

Sentrale støtteordninger:

På NIF´s nettsider finner du mer informasjon om støtteordninger som f. eks.:

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr
 • Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom
 • Stiftelsen Dam
 • Voksenopplæringsmidler
 • Tilskudd for utgifter til politi
 • Spillemidler til anlegg- se NGFs nettside

 

Andre støtteordninger

Det finnes også en mengde stiftelser, fond og legater det kan søkes støtte fra. Nedenfor finner du mer informasjon om to av de største stiftelsene:

Sparebankstiftelsen

 • Klubber som har tilhørighet i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark, kan søke prosjektstøtte til tiltak for barn og unge inntil 25 år. Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1.desember.

Gjensidigestiftelsen

 • Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv. Søknadsskjemaet åpner i juni, og søknadsfristen er 15. september.

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv

 • Dette er en støtteordning hvor organisasjoenr kan søke støtte til prosjekter og tiltak rettet mot barn og unge til og med 25 år. Prosjekter og tiltak rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse prioriteres. Søknadsfrister er 15. november og 15. mars.
 • Bufdir
  • Gjennom tilskuddsordningen "Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse" kan man søke midler til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Søknadsfrist er i november. Se nettsiden til Bufdir for nærmere informasjon

Tilskuddsportalen

 • Sentrale personer som er medlemmer i golfklubber tilknyttet NGF, kan gis tilgang til Tilskuddsportalen kostnadsfritt. Be om tilgang til Tilskuddsportalen ved å gå inn på denne siden.

  Skriv inn: Norges Golfforbund i feltet "skriv inn navn på din kommune eller organisasjon".Register navn på hvilken golfklubb (forening) du representerer. (NB Forutsetning for å kunne gis tilgang er at vedkommende er registrert i GolfBox som klubbmedlem. Bruk samme e-postadresse som medlemmet har registrert i GolfBox ved forespørsel om tilgang. Du kan også be om tilgang til Tilskuddsportalen på klubbens e-postadresse.)

Idrettskretsen

 • Se også informasjon på idrettskretsens nettsider om tilskudd.
Til toppen