Turneringer

Denne siden gir klubben gode verktøy og retningslinjer for turneringsaktivitet.

Image

Turneringsveileder

Som turneringsleder har du til oppgave å planlegge og å gjennomføre en turnering slik at det kun er spillerne selv som påvirker resultatene.

Gå til turneringsveileder

Til toppen