Denne siden gir klubben gode verktøy og retningslinjer for turneringsaktivitet.

Se spesielt Turneringsveilederen som et viktig verktøy for hele turneringskomiteen i gjennomføring av arrangementer på alle nivåer.

Terminliste 2019

Les mer

Turnerings­veileder

Et verktøy for å planlegge og arrangere turneringer.

Les mer

Arrangere turnering?

Hvilke turneringer ønsker klubben å arrangere?

Les mer

Spill og bestemmelser

Turneringsreglement og bestemmelser.

Les mer

Pink Cup

Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken.

Les mer

Wild card

For spill i forbundsturneringer kan NGF gi Wild Card til enkelte spillere som ved spesielle tilfeller ikke har hatt mulighet til å kvalifisere seg til den enkelte turnering etter gjeldende kvalifiseringsprinsipper.

Les mer

Eksterne turneringer

Norges Golfforbund har utarbeidet bestemmelser for eksterne turneringsarrangører som ikke er tilknyttet forbundet, men som ønsker å arrangere golfturneringer.

Les mer
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club