For å utvikle idretten vår er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre turneringer for ulike målgrupper, fra regionale barn- og juniorturneringer til nasjonale mesterskap og internasjonale turneringer.

Det er årlig ca. 150 regionale og nasjonale turneringer som skal plasseres på en terminliste, og det er derfor viktig at klubben bestemmer seg for hvilke turneringer den ønsker å arrangere.

Søknadsskjema nasjonale forbundsturneringer 2019

NGF ber om at interesserte klubber snarest, og innen 1. oktober 2018, fyller ut dette skjemaet og sender sine ønsker om nasjonale forbundsturneringer 2019.

Terminlisten (datoene) blir offentliggjort i forbindelse med Golfforum 2018 og så snart som mulig skal turneringene tildeles arrangørklubber. Se oversikter i GolfBox og på NGFs hjemmesider.

Den anbefalte helgen for Klubbmesterskap 2019 er 24.- 25. august. Vi minner om at klubbene står helt fritt til å arrangere KM på et annet tidspunkt, men da kan det oppstå kollisjon med andre turneringer for de beste spillerne.

De åpne klubbturneringene Narvesen Tour og Region Tour koordineres regionalt ila. vinteren.

Spørsmål om forbundsturneringer 2019 eller andre ønsker/kommentarer rettes på e-post til turnering@golfforbundet.no

I dokumentet nedenfor (som lastes ned) er arrangørklubbens økonomiske kompensasjon for å arrangere forbundsturnering beskrevet.

Vel møtt med turneringsønsker for 2019.
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club