For å utvikle golf-Norge i en idrettslig retning er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre ulike arrangementer.

Det er årlig ca 250 turneringer som skal plasseres på en terminliste og det er derfor viktig at klubben gjør seg opp en mening om hvilket nivå man ønsker å arrangere turneringer på.

NGF ber om at klubbene sender sine ønsker om turneringer til turnering@golfforbundet.no innen utgangen av september for å kunne ha hovedstrukturen for turneringer klare til Golftinget/Golfforum, da dette letter klubbens planlegging av egne turneringer.

Hvert år arrangeres Pink Cup (NGFs veldedighetsturnering) i alle klubber i løpet av mai/juni, og vi ber derfor om at dere setter av tid i turneringsprogrammet for denne.

I tillegg vil siste helg i august avsettes til Klubbmesterskap hvert år, for å unngå kollisjon med andre turneringer for de beste spillerne.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club