For å utvikle idretten vår er det viktig at alle klubber er med og bidrar ved å gjennomføre turneringer for ulike målgrupper, fra regionale barn- og juniorturneringer til nasjonale mesterskap og internasjonale turneringer.

Det er årlig ca. 150 regionale og nasjonale turneringer som skal plasseres på en terminliste, og det er derfor viktig at klubben bestemmer seg for hvilke turneringer den ønsker å arrangere.

Terminlisten blir offentliggjort i så snart som mulig når turneringene tildeles arrangørklubber. Se oversikter i GolfBox og på NGFs hjemmesider.

Den anbefalte helgen for Klubbmesterskap 2023 er 19.- 20. august. Vi minner om at klubbene står helt fritt til å arrangere KM på et annet tidspunkt, men da kan det oppstå kollisjon med andre turneringer for de beste spillerne.

De åpne klubbturneringene Narvesen Tour og Region Tour koordineres regionalt ila. vinteren.

Kompensasjon til arrangørklubber av forbundsturneringer fra 2020.

Arrangørklubber av forbundsturneringer vil fra 2020 motta en kompensasjon tilsvarende 80% av innbetalt startkontingent.

For startkontingent i forbundsturneringer, vennligst se konkurransebestemmelsene for den aktuelle turneringen.

Spørsmål om forbundsturneringer 2023 eller andre ønsker/kommentarer rettes på e-post til turnering@golfforbundet.no

I dokumentet nedenfor (som lastes ned) er rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet frem ny kompensasjonsmodell i samarbeid med NGF.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club