Eksterne turneringer

Norges Golfforbund har utarbeidet bestemmelser for eksterne turneringsarrangører som ikke er tilknyttet forbundet, men som ønsker å arrangere golfturneringer.

Alle turneringer godkjent av NGF tilfredsstiller forbundets krav til turneringsgjennomføring, og kan benytte betegnelsen Godkjent av Norges Golfforbund sammen med forbundets godkjenningslogo.

Til toppen