Norges Golfforbund har utarbeidet bestemmelser for eksterne turneringsarrangører som ikke er tilknyttet forbundet, men som ønsker å arrangere golfturneringer.

Alle turneringer godkjent av NGF tilfredsstiller forbundets krav til turneringsgjennomføring, og kan benytte betegnelsen Godkjent av Norges Golfforbund sammen med forbundets godkjenningslogo.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club