Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken.

For klubbens påmelding til Pink Cup 2018, klikk HER

For klubbens rapportering av resultater fra Pink Cup 2018, klikk HER

Abacus støtter Pink Cup, og i den anledning tilbys alle klubber som deltar i Pink Cup spesialpris på funksjonærklær. Bestill HER

Hjemmesiden til Pink Cup finner du her.

Inntektene fra Pink Cup 2017 gikk til å støtte et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen. Stian Knappskog leder et prosjekt som skal undersøke genendringer som påvirker brystkreftbehandlingen og som baner vei til mer presis behandling.  Du kan lese intervju Stian Knappskog om forskningens hans på Pink Cup nettside i løpet av april.

Turneringskonsept:

I Pink Cup er det klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass. Pengene kommer fra startavgiften og fra ulike aktiviteter i klubbene. I fjor ble resultatet fantastiske 1,3 million!

For å slå fjorårets rekord må enda flere kvinner og menn være med! La dere inspirere av  idéheftet – kanskje er det deres klubb vi ser i finalen i år.

Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen blir invitert til å sende ett lag til en landsfinale. For at også mindre klubber skulle kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, blir 10 lag invitert etter fordelingsnøkkel der de 5 klubbene med høyest innsamlet beløp samt de 5 klubbene med høyest innsamlet beløp, delt på antall medlemmer.

Innsamling:

Startkontingenten går uavkortet til formålet og deltagerne står fritt til å betale en høyere start-kontingent. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

Nytt i år er at vi oppretter en elektronisk innsamling for hver av klubbene som melder seg på. Da kan også de som ikke har anledning til å være med på klubbturneringen støtte klubbens innsamling. Elektronisk innsamling kan foregå i hele mai og frem til 25. juni.
For klubbens rapportering av resultater fra Pink Cup 2018, klikk HER!

Om brystkreft

Årlig får rundt 3000 kvinner diagnosen brystkreft, noe som gjør sykdommen til den hyppigste kreftformen blant kvinner. 80 % av de som får diagnosen er over 50 år, men også yngre kvinner og menn kan rammes. Fysisk aktivitet minsker risikoen for å få kreft.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club