Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken.

For klubbens påmelding til Pink Cup 2019, klikk HER

For klubbens rapportering av resultater fra Pink Cup 2019, klikk HER

For klubbens digitale innsamling klikk HER

Hjemmesiden til Pink Cup finner du her.

Vi har gleden av å invitere dere til Pink Cup 2019. Formålet med turneringen er først og fremst å samle inn penger til brystkreftsaken og skape positivt engasjement i klubbene.

Inntektene fra Pink Cup 2018 gikk til å støtte et forskningsprosjekt ved Norges Idrettshøyskole, NIH. Mange brystkreftpasienter får store plager knyttet til redusert fysisk form og dårlig muskelfunksjon under behandling. Hovedhensikten med forskningsprosjektet ved NIH er å undersøke om trening med høy intensitet motvirker reduksjonen i fysisk form og muskel-funksjon mer effektivt enn trening med moderat intensitet. Truls Raastad er prosjektleder.

Turneringskonsept:

I Pink Cup er det klubbens innsamlede beløp som kvalifiserer til finaleplass. Pengene kommer fra startavgiften og fra ulike aktiviteter i klubbene. I fjor ble resultatet fantastiske 1,35 million!

For å slå fjorårets rekord må vi få med flere klubber, og enda flere kvinner og menn må delta. La dere inspirere av det vedlagte idéheftet – kanskje er det deres klubb vi ser i finalen i år.

Innsamling:

Startkontingenten går uavkortet til formålet og deltagerne står fritt til å betale en høyere start-kontingent. I tillegg oppfordres klubbene til å sette i gang aktiviteter som kan gi flere inntekter, for eksempel lotteri, auksjon, puttekonkurranse eller bompenger. Flere av aktivitetene kan også bidra til å øke klubbens synlighet i lokalmiljøet. Innsamlingsaktivitetene kan gjerne starte tidligere og skape oppmerksomhet før og rundt turneringshelgen.

 Vi fortsetter i år med digital innsamling. Alle klubber kan være med på Pink Cup, enten de arrangerer klubbturnering eller ikke. Også de som ikke har anledning til å være med på klubbturneringen kan støtte klubbens innsamling. Digital innsamling kan foregå i hele mai og frem til 12. august. Denne løsningen medfører at dere ikke trenger å rapportere inn resultatet siden dette blir registrert automatisk.

Viktige datoer:

1. aug        Påmeldingsfrist til turneringen

12. aug       Siste frist for gjennomføring av klubbturnering 

                     (klubben kan spille sin turnering når det passer best fra 1. mai til 12. august

8. sept        Landsfinale på Atlungstad Golfklubb

 Startkontingenten i klubbturneringen er minimum kr 200,-.

 Landsfinale

  • Landsfinalen avholdes søndag 8.september på Atlungstad GK
  • Klubbene som samler inn mest penger i klubbturneringen inviteres til å sende ett lag til landsfinalen. For at også mindre klubber skal kunne ha en god mulighet for deltagelse til landsfinale, inviteres ti lag etter følgende prinsipp:
  • Fem klubber inviteres basert på total innsamlet sum
  • Fem klubber inviteres basert på innsamlet sum, delt på antall medlemmer
  • Landsfinalen spilles i én klasse, Scramble, med samme bestemmelser som i klubbturneringen.

www.pinkcup.no kan du hente oppdatert informasjon og laste ned materiell. I år lanserer vi også en egen Facebook-side som vi håper skal være med på å øke synligheten av alt det gode engasjementet i klubbene. Vi håper på stor deltagelse og et godt bidrag til saken også fra deres klubb. 

Påmelding

Klubben må fylle ut det elektroniske skjemaet på NGFs hjemmeside senest 1. august for å motta materiell for arrangør og spillere.

NB! Det er viktig at klubben estimerer antall deltagere i klubbturneringen i påmeldingen slik at vi kan sende riktig mengde materiell. Klubbene får tilsendt deltakergave og funksjonærpakke basert på påmeldingen.

Lykke til med årets turnering!

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club