Turneringsveileder

Som turneringsleder har du til oppgave å planlegge og å gjennomføre en turnering slik at det kun er spillerne selv som påvirker resultatene.

NGFs turneringsveileder klubbturneringer er ment som en hjelp til å planlegge og gjennomføre klubbturneringer, og inneholder mange anbefalinger og tips.

I tillegg må du sette deg inn i kapittel 2 i NGFs spill og bestemmelser, som beskriver noen generelle regler og bestemmelser som gjelder i all turneringsvirksomhet i Norge (unntatt internasjonale turneringer.

Spill og bestemmelser

Thomas Vesteraas
Thomas Vesteraas

Avdelingsleder turnering og arrangement

Til toppen