Som turneringsleder har du til oppgave å planlegge og å gjennomføre en turnering slik at det kun er spillerne selv som påvirker resultatene.

Turneringslederen må derfor være sitt ansvar bevisst og begynne planleggingen i god tid.

NGFs turneringsveileder er ment som en hjelp til å planlegge og gjennomføre små og store turneringer, og inneholder mange tips og erfaringer i tillegg til klare retningslinjer og regler. Dette er et tillegg til NGFs spill og bestemmelser, samt turneringsbestemmelser og informasjon om enkeltturneringer.

Et oppslagsverk

Med turneringsveilederen har du verktøyet du trenger når klubben skal arrangere alt fra mindre klubbturneringer til større forbundsturneringer. Denne turneringsveilederen er ment å være et ”altomfattende” oppslagsverk og hjelpemiddel, og du må derfor plukke ut de elementer som er relevante i forhold til den turneringen som skal arrangeres på din klubb.

Det er en rekke oppgaver som må vurderes og eventuelt planlegges. De punktene som er nevnt på denne siden er et utgangspunkt, og nærmere beskrevet i veilederen. I tillegg er det viktig å lese aktuelle vedlegg og distribuere disse til funksjonærer med spesielt ansvar for enkeltoppgaver. Delegering er en viktig del av jobben som turneringsleder og når alle funksjonærer vet hva de skal gjøre går jobben lett.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club