Kurs og utdanning

Målet for golf-Norge er flere og bedre golfspillere i sunne klubber

Image

Kurs og møtekalender

Her legger vi fortløpende ut kurs og møter som klubben kan sende deltakere til.

Les mer

Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder, vil klubbene stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere i sunne klubber.

Vi vet at noen av suksesskriteriene for å nå golf-norges hovedmål er:
  • Golfspillere som opplever mestring og glede i gode miljøer
  • Klubber med attraktive konkurranse og aktivitetstilbud
  • Kompetente og engasjerte frivillige og ansatte – som gjennom felles innsats når vedtatte mål.

NGF tilbyr kurs og samlinger innen golfens viktigste fagområder og ønsker med det å styrke utviklingen av aktivitet, organisasjon og anlegg på klubbnivå. Vårt utdanningstilbud har tilbud innen hovedområdene organisasjon, ledelse, trening, anlegg, aktivitet, turneringer og arrangement.

Hva er relevant for din klubb?
Hvordan ser klubbens visjon og mål ut?

Når klubben har en formening om dette, gjelder det å rekruttere de rette personene og skape et nettverk av motiverte og kompetente ressurspersoner som kan gjennomføre de ulike tiltakene i klubben.

Til toppen