NGFs kurstilbud er bygget opp av ønsker og behov fra klubbene og av temaer som forbundet mener er viktige for å videreutvikle golfidretten i Norge.

Så nært klubben som mulig

Gjennomføringen av all utdanning skal skje i eller så nært klubbene som mulig. Et trygt og velkjent nærmiljø gir de beste forutsetninger for å eksperimentere og lære nytt. Utdanning i nærmiljøet gir mulighet for flere å involvere seg, hvilket gir bedre forutsetninger for sammen å skape utvikling. Samtidig prøver vi å holde kostnadene for klubbene nede.

Kurs og opplæring tilbys lokalt, regionalt og i noen tilfeller kun sentralt avhengig av interessen.

NETTBASERT UTDANNING

NGF satser på å gjøre mer informasjon og opplæring tilgjengelig gjennom nettbasert utdanning; e-læring, streaming og webinarer. Til nå er i første rekke e-læringskurs produsert av Norges Idrettsforbund tatt i bruk i trenerutdanningen. Fremover vil alt flere fagområder bli tilgjengelige for klubber og spillere. Slik vil vi kunne tilby utdanning der det er behov.

Kompetanse

Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder, vil klubbene stå sterkere når det gjelder å rekruttere, ivareta og utvikle flere og bedre spillere. Vi har også tro på at personer som får relevant opplæring og har den rette kompetansen, vil gjøre en god jobb over lengre tid i klubben sin.

Tips og ønsker kan sendes til NGFs kontaktperson.

Kontakt

Anna Dønnestad

Seniorrådgiver 908 20 193 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club