Kurstilbud og utdanning

NGFs kurstilbud er bygget opp av ønsker og behov fra klubbene og av temaer som forbundet mener er viktige for å videreutvikle golfidretten i Norge. Kurs og opplæring tilbys lokalt, regionalt og i noen tilfeller kun sentralt, avhengig av tema interesse og etterspørsel fra klubbene.

Her finner du NGFs kurs og møtekalender.

Så nær klubben som mulig

Ambisjonen er at gjennomføring av all utdanning skal skje i, eller så nær klubben som mulig. Utdanning lokalt eller regionalt gir mulighet for flere til å delta og involvere seg, og vil bidra til å holde kostnadene for klubbene nede, men gjennomføring av kurs og temasamlinger lokalt eller regionalt avhenger av antall deltakere fra klubbene.

Nettbasert utdanning

NGF fortsetter satsingen på å gjøre mer informasjon og opplæring tilgjengelig gjennom nettbasert utdanning som e-lærings moduler, opptak av presentasjoner og webinarer. Det finnes allerede et antall e-læringsmoduler tilgjengelig. Tilbudet er variert og egner seg både for de som allerede har verv i klubben og for medlemmer som har interesse av å lære mer om ulike temaer. NGF anbefaler derfor klubben å synliggjøre på egne nettsider og i nyhetsbrev hvilke tilbud og muligheter som finnes.
Gjennom økt kompetanse og engasjement innen alle områder, vil klubben utvikles videre i en positiv retning. Vi tror også at personer som får relevant opplæring og har den rette kompetansen, vil gjøre en god jobb over lengre tid i klubben sin.

Til toppen