Anlegg

Golfvirksomhetens største aktivum er golfbanen. Alle klubbens medlemmer er opptatt av å ha en så lang sesong som mulig med så høy kvalitet på banen som mulig.

Golfbanedrift i våre klimatiske forhold er en stor utfordring. Klimaprognoser tyder på at dette stadig vil bli mer utfordrende med ustabile vintertemperaturer og gjennomgående mer nedbør. Det er følgelig viktig at de som jobber på golfbanene har kompetanse innen golfbaneskjøtsel, og at de får tilført ny kompetanse som framkommer bl.a. gjennom forskningsresultater i regi av den Skandinaviske forskningsstiftelsen (STERF).

Til toppen