Anleggsseminar

NGF arrangerer normalt sett to anleggsseminarer hvert år, vår og høst. Temaer som tas opp er aktuelle problemstillinger knyttet til drift og utvikling av golfbaner.

Her finner du mer informasjon om anleggsseminar.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

Til toppen