Grunnleggende greenkeeperutdanning

Norges Golfforbund (NGF) og Norwegian Greenkeepers Association (NGA) startet i fellesskap opp med greenkeeperutdanning høsten 2021.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

I løpet av de to rundene med utdanning så langt har 64 personer gjennomført grunnleggende greenkeeperutdanning. Vi har mottatt forespørsel fra flere klubber, med ønske om at vi kjører en ny runde.

I Norge finnes det rett i underkant av 170 golfbaner. Det er stor variasjon blant disse og det er store forskjeller i hvilke kostnader som er investert i hver bane. Dersom man for enkelthets skyld beregner 1 million kroner per hull (da tar man i hvert fall ikke i!), representerer verdien av golfbanene i Norge over 2 milliarder kroner! Det sier seg selv at det er behov for kompetanse for å forvalte disse verdiene og for å kunne tilby så gode spilleflater som mulig til golferne.

Grunnutdanningen går over 2 uker og kan eventuelt påbygges med en videregående utdanning over 4 uker på et senere tidspunkt.

For NGA/NGF er det viktig å gi et tilbud som kommer hele golf-Norge til gode. Vi vet av erfaring at reisekostnadene for klubber med stor reiseavstand fra sentrale områder, ofte er en begrensende faktor for deltakelse. Vi har vært så heldige at vi har fått med oss noen av de største aktørene innen det grøntfaglige i Norge og Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som samarbeidspartnere. Dette gjør oss i stand til å dekke reisekostnader for de golfklubber der dette overstiger kr. 1 000,-.

Målgruppen for deltakere er de som jobber på banen, daglig leder i klubb, de som jobber frivillig på banen, banekomite etc.

Temaer som vil være sentrale på grunnutdanningen:

  • Golfbanen som idrettsanlegg
  • Marklære
  • Gjødsel
  • Vanning
  • Gress og andre vekster på golfbanen
  • Skjøtsel av golfbanens ulike deler
  • Maskinlære
  • Miljø
  • Baneoppsett

Utdanningen vil foregå på Gamle Fredrikstad Golfklubb i uke 6 og 7. Deltakerpris er kr. 9 300,- for 2 ukers utdanning. Dette inkluderer overnatting, bevertning, materiell og dekning av reisekostnader over kr. 1 000,-. Reisetilskuddet er begrenset til én person per golfklubb, og gjelder for reisekostnaden til Fredrikstad i forkant av kursstart og hjem etter endt kurs.

For at utdanningen skal bli så bra som mulig har vi satt en øvre begrensning på 20 deltakere. Det er følgelig viktig å melde seg på så fort som mulig. Førstemann til mølla prinsippet følges.

Frist for påmelding er 15. desember.
Vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakelse slik at flest mulig klubber kan delta.

PÅMELDING

Du vil bli fakturert i etterkant av utdanningen.

Hvis innmeldingsskjemaet ikke vises her så er det fordi du ikke har tillatt cookies. Klikk på den sorte sirkelen nederst til venstre for å endre dine cookie-valg. Velg å tillate cookies for "Egenskaper", eller velg "Tillat alle".

Til toppen