Fagdagen arrangeres i forbindelse med Golfting eller Golfforum og skal tilby en dag med faglig innhold som er relevant for alle som er engasjert i golfidretten, både ansatte og frivillige.  

Dagen arrangeres med temamøter på 45 minutters varighet ( #Nyttigmøter).  Det er gjerne 6-8 parallellsesjoner som kjøres samtidig og  mange tema gjentas flere ganger i løpet av dagen. I 2018 ble det også arrangert Trenerkonferanse på fagdagen.

Se tidligere  program:

2018- Fagdag i forbindelse med Golfforum
2017- Fagdag i forbindelse med Golftinget
2016 -Fagdag i forbindelse med Golfforum

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club