Idretten som arbeidsgiver – E-læring

Kurset passer for styreleder, styremedlemmer i klubb, daglig ledere.

Har klubben ansatte, eller vurderer klubben å foreta en ansettelse?
Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i ansvaret styret i idrettslaget har som arbeidsgiver. Styret i idrettslaget har også et ansvar for de frivillige som bidrar og deltar i dugnader selv om de ikke er arbeidstakere.

Kurset omfatter styrets rolle, arbeidstaker- og arbeidsgiver begrepet, rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, ansettelsesprosessen, arbeidsavtalen, arbeidstid-ferieavvikling-permisjon-sykefravær, skatt-pensjon-forsikringer, oppfølging av ansatte, avvikling av arbeidsforholdet, HMS-ansvar, varsling og personvern.

Klikk på linken
Kurset finner du under Klubbutvikling. Kurset er gratis.
Til orientering: Kurset er generelt og gjelder for alle klubber og idrettslag i Norge.

Alle e-læringskurs krever at du har en brukerkonto på Min idrett.  
Her finner du veiledning for opprettelse av ny bruker.

Til toppen