Introduksjonsdag for nye daglige ledere (trinn 1 i NGFs lederstige)

Daglig ledelse av golfvirksomheter (klubb og/eller selskap) er utfordrende og en balansegang som involverer mange «eiere» representert ved de tillitsvalgte/frivillige og et antall profesjonelt ansatte.

Man skal forholde seg til idrettens lover og bestemmelser, men selvfølgelig også til samfunnets. Værgudenes luner, både sommer og vinter, gir jevnlig ekstra utfordringer og de mange konkurrentene om folks fritid og penger gir for mange en anstrengt økonomi. Ofte fører det til at daglige lederes arbeidsdager blir uforutsigbare, omfattende, kaotiske og til tider veldig lange. Alt dette og mer til gjør at vi i golf-Norge gjennom en årrekke har hatt en altfor stor utskifting av daglige ledere og dermed mistet mye kompetanse og kontinuitet i helt sentrale posisjoner, men også hatt noen veldig ødeleggende konflikter.

Vår nåværende lederstige for daglige ledere består av fire trinn:

Trinn 1: Introduksjonsdag.
Initiativ tas av NGF når vi blir kjent med en nyansettelse av daglig leder.

Trinn 2: Lederkurs.
2 x 2 dager.

Trinn 3: Utviklingsprogram for daglige ledere.
Arrangeres etter behov. Forutsetningen for å kunne delta er at man har gått trinn 2.

Trinn 4: Nettverkssamlinger.
Deltakere er daglige ledere som har gjennomført utviklingsprogrammet og ledere fra NGFs administrasjon.

Til toppen