Klubbutviklingsprosesser - Hvor er vi? Hvor vil vi?

Hvor er vi?  Hvor vil vi? Klubbutviklingsprosesser handler om å ha et bevisst forhold til klubbens mål, virksomhetsplan og handlingsplaner – knagger som er nødvendige for å kunne drive en golfklubb. 

Til toppen