Kurs for daglige ledere (trinn 2 i NGFs lederstige)

En årsak til at NGF satser såpass sterkt på utdanning av daglige ledere, er at vi tror på betydningen av at vi som ønsker å skape større oppslutning om den samme aktiviteten bør opptre noe i nærheten av et konsern. At andre golfklubber ikke først og fremst oppfattes som konkurrenter, men at det er mer naturlig å se på dem som allierte.

I et slikt bilde vil det være en fordel om vi, enten vi jobber lokalt eller sentralt, har en felles verktøykasse som letter kommunikasjonen, gjør god ledelse mulig og der vi deler kunnskap og erfaring samt jobber for en kontinuerlig utvikling.

Til toppen