Vedlagt finner du presentasjonen fra samlingen som ble holdt på Ullevål 23. mars 2023.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club