Temasamling - styrearbeid - styrets ansvar, rolle og oppgaver

Medlemmene er idrettslagets viktigste ressurs. Styret skal gjennom sitt arbeid motivere og bidra til utvikling av klubben/idrettslaget. Temasamlingen gir en kort innføring i styrets ansvar, rolle og oppgaver. Vi vil også komme inn på styrets ressurs- og strategioppgaver. Temasamlingen kan tilpasses den enkelte klubb eller grupper av klubber avhengig av ønsker og behov. 

Til toppen